نماینده فروش محصولات بوش آلمان - BOSCH


« فروش پکیج های شوفاژ دیواری بوش در مدل های مختلف »
« کم صدا ترین پکیج های دیواری در جهان »

پکیج شوفاژ دیواری بوش - Combi Boiler

پکیج های شوفاژ دیواری مدل Class 6000 بوش به شرط استفاده صحیح طبق دفترچه راهنما و نصب توسط نمایندگان مجاز شرکت ، از تاریخ نصب به مدت 38 ماه دارای ضمانت و پکیج شوفاژ دیواری مدل Exclusive 35kw از تاریخ نصب به مدت 25 ماه دارای ضمانت می باشند.
پکیج های شوفاژ دیواری بوش کم صدا ترین پکیج در دنیا می باشند.
( Class 6000 w / Max 38 dB ) ( Exclusive 35 kw / Max 36 dB )
نصب و راه اندازی دستگاه ها رایگان می باشد.