نماینده فروش محصولات بوش آلمان - BOSCH


« فروش آب سرد کن های بوش در 2 مدل مختلف »

ابسرد کن بوش

آب سرد کن RDW 1570

قیمت  : 989.000 تومان

ابسرد کن bosch

آب سرد کن RDW 1270

قیمت  : 799.000 تومان

آب سرد کن بوش - Water dispensers

آب سرد کن های بوش به شرط استفاده صحیح طبق دفترچه راهنما و نصب توسط نمایندگان مجاز شرکت ، از تاریخ نصب به مدت 18 ماه دارای ضمانت می باشند.
نصب و راه اندازی دستگاه رایگان می باشد.